East Ayton Birding | Scarborough Mere & Throxenby Mere

Common buzzard

Common buzzard

Scaup

Scaup

Scaup

Scaup

Scaup

Scaup

Treecreeper

Treecreeper

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Firecrest

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Bullfinch

Mandarin duck

Mandarin duck

Great white egret

Great white egret